Tag Archives: làm việc tại nhà

NGƯỜI LAO ĐỘNG ANH YÊU CẦU “NGẮT KẾT NỐI” KHI LÀM VIỆC TẠI NHÀ TRONG BỐI CẢNH ĐẠI DỊCH

Theo nghiên cứu cho thấy, sức khỏe và tinh thần của phụ nữ bị ảnh hưởng đặc biệt nhất là khi làm việc tại nhà tăng lên đáng kể. 

Theo nghiên cứu cho thấy, sức khỏe và tinh thần của phụ nữ bị ảnh hưởng đặc biệt nhất là khi làm việc tại nhà tăng lên đáng kể.  Người lao động Anh và vấn đề kiệt sức khi làm việc tại nhà Tình hình dịch bệnh phức tạp, hầu hết các doanh nghiệp đều […]