Tag Archives: Hậu Brexit

BREXIT UK NEWS: CÔNG DÂN ĐỐI MẶT TÌNH TRẠNG MẤT VIỆC LÀM VÀ NHÀ Ở

Tình trạng mất việc và nhà ở tại Anh sau

Hậu Brexit UK, một số công dân EU không thể chứng minh việc sinh sống tại Anh Quốc hợp pháp do những trục trặc trong giấy phép kỹ thuật số. Công dân EU đối mặt tình trạng mất việc làm và nhà ở tại Anh Theo đó, hậu Brexit UK, Chính phủ nước này đã thay […]