Tag Archives: dịch bệnh

ANH QUỐC THỬ NGHIỆM COVID-19 NHẰM TÌM RA TỔN THƯƠNG PHỔI TIỀM ẨN DO COVID-19 GÂY RA

Anh Quốc thử nghiệm Covid -

Các nhà khoa học Anh Quốc đang nỗ lực thực hiện cuộc nghiên cứu thử nghiệm Covid-19 trị giá 20 triệu bảng với hy vọng sẽ khám phá những tổn thương phổi tiềm ẩn do Covid-19. Cuộc thử nghiệm Covid-19 nhằm tìm ra những tổn thương phổi tiềm ẩn của Anh Quốc Một thử nghiệm […]