Tag Archives: chính phủ Việt Nam

[HOT NEWS] Hiệp định Thương mại Tự do Vương quốc Anh Và Việt Nam Tuyên Bố Có Hiệu Lực

Hiệp định thương mại tự do giữa Anh và Việt Nam

Hiệp định thương mại giữa Anh và Việt Nam đã có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2021. Cùng công ty luật EPLegal UK tìm hiểu những tuyên bố chung của cả hai nước. Vương Quốc Anh và Việt Nam dựa trên mối quan hệ ngày càng phát triển đã đi đến hiệp […]