Tag Archives: Boris Johnson

THỦ TƯỚNG BORIS JOHNSON DỰ KIẾN SẼ TĂNG KHOẢN PHÍ BẢO HIỂM QUỐC GIA TẠI ANH

Phí bảo hiểm quốc gia tại

Mới đây, Thủ tướng Boris Johnson đã thông báo về kế hoạch tăng thanh toán bảo hiểm quốc gia tại Anh để tài trợ cho các khoản chăm sóc xã hội. Được biết, điều này là vi phạm tuyên ngôn của Tory năm 2019. Kế hoạch tăng khoản phí bảo hiểm quốc gia tại Anh The tờ […]