Phụ lục các nguyên tắc nhập cư trong mối quan hệ với đối tác của Anh

Phụ lục các nguyên tắc nhập cư trong mối quan hệ với đối tác tại Anh

Phụ lục này đưa ra các nguyên tắc đối với đơn đăng ký dựa trên mối quan hệ với đối tác: vợ / chồng, đối tác dân sự, hoặc đối tác chưa kết hôn trong một mối quan hệ lâu bền ít nhất kéo dài 2 năm.

Bản Phụ lục này áp dụng cho các đơn đăng ký theo Phụ lục Đề án Ukraine và Phụ lục giải quyết cuộc sống Gia đình.

Yêu cầu về độ tuổi đối với người đăng ký làm đối tác

RWP 1.1. Người nộp đơn và đối tác của họ phải từ đủ 18 tuổi trở lên vào ngày nộp đơn.

Yêu cầu các đối tác không có quan hệ họ hàng với nhau

RWP 2.1. Người nộp đơn và người bạn đời của họ không được có quan hệ họ hàng – điều mà khiến họ sẽ bị cấm kết hôn hoặc tham gia vào quan hệ đối tác dân sự với nhau như được định nghĩa trong Đạo luật Hôn nhân 1949 đến 1986, Đạo luật Hôn nhân (Scotland) 1977 và 1986, Lệnh Hôn nhân (Bắc Ireland) 2003, Đạo luật Đối tác Dân sự 2004 và Đạo luật Hôn nhân và Đối tác Dân sự (Scotland) 2014.

Yêu cầu các mối quan hệ trước đó đã chấm dứt vĩnh viễn

RWP 3.1. Mọi cuộc hôn nhân trước đây hoặc mối quan hệ hợp tác dân sự hoặc mối quan hệ lâu bền của người nộp đơn hoặc người bạn đời của họ với người khác phải được chấm dứt vĩnh viễn trừ khi RWP 7.1. áp dụng.

Yêu cầu bất kỳ mối quan hệ hôn nhân hoặc quan hệ hợp tác dân sự  đều phải hợp lệ

RWP 4.1. Trường hợp người nộp đơn và bạn đời của họ kết hôn hoặc có quan hệ hợp tác dân sự, thì hôn nhân hoặc quan hệ đối tác dân sự đó phải được công nhận bởi pháp luật tại quốc gia nơi mà điều này diễn ra.

Yêu cầu cho một mối quan hệ lâu bền trong đó một người không kết hôn hoặc không trong quan hệ hợp tác dân sự

RWP 5.1. Trong trường hợp người nộp đơn và người bạn đời của họ chưa kết hôn hoặc không trong quan hệ hợp tác dân sự, họ phải có mối quan hệ tương tự như quan hệ hôn nhân hoặc quan hệ hợp tác dân sự ít nhất 2 năm trước ngày nộp đơn.

Yêu cầu về mối quan hệ chân chính và lâu dài

RWP 6.1. Người nộp đơn và đối tác của họ đã phải gặp nhau trực tiếp.
RWP 6.2. Mối quan hệ giữa người nộp đơn và đối tác của họ phải chân thành và bền vững.
Hôn nhân đa thê hay đa phu và quan hệ hợp tác dân sự
RWP 7.1. Nếu người nộp đơn hoặc người bạn đời của họ hiện đang ở trong một cuộc hôn nhân đa thê hay đa phu hoặc quan hệ hợp tác dân sự, họ chỉ có thể dựa vào mối quan hệ hôn nhân hoặc quan hệ hợp tác dân sự đó cho các mục đích của đơn xin nhập cảnh, đơn cho phép nhập cảnh hoặc ở lại hoặc định cư với tư cách là một đối tác khác của hôn nhân hoặc quan hệ hợp tác dân sự đang tìm kiếm, hoặc đã được cấp phép:
(a) quyền nhập cảnh hoặc lưu trú (ngoại trừ với tư cách là khách hoặc người quá cảnh);hoặc
(b) giải quyết; hoặc
(c) giấy chứng nhận quyền được cư trú tại Vương quốc Anh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.