biểu giá dịch vụ

Tham khảo Bảng giá tư vấn pháp lý các vấn đề liên quan đến luật thừa kế

Xem báo giá

bản tin cập nhật về luật thừa kế

View all

Di chúc và Dịch vụ Pháp lý cho Cá nhân

Không ai thực sự muốn nghĩ đến cái chết. Tuy nhiên, khi bạn có thể đối mặt với thực tế rằng đó là điều không thể tránh khỏi và có đã lập sẵn di chúc, thì đó là một trong những điều quan trọng nhất bạn có thể làm cho bản thân và gia đình của mình. Đó là cách tốt nhất để bảo vệ vợ, chồng, con cái và tài sản của bạn một cách hợp pháp.

Di chúc là một văn bản pháp lý cho phép bạn lựa chọn cách thức và phương thức phân chia tài sản của bạn sau khi bạn qua đời. Di chúc cũng cho phép bạn chỉ định một người giám hộ để chăm sóc các con chưa đến tuổi thành niên của bạn, nếu bạn không thể làm như vậy. Nếu bạn đã nghĩ đến việc lập di chúc, thì có lẽ bạn đã tự có những thắc mắc về cách soạn thảo những lời dặn dò và hướng dẫn vào di chúc của bạn, về cách đảm bảo di chúc của bạn sẽ có hiệu lực, và về các loại tài sản có thể sẽ được phân phối.

Luật thừa kế

Luật thừa kế tại UK

Việc chuẩn bị một di chúc có thể sẽ một quá trình căng thẳng cho bạn, nhưng chúng tôi tại EP Legal luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn trong mọi giai đoạn, từ việc trả lời tất cả các câu hỏi và thắc mắc của bạn đến việc chuẩn bị và thực hiện di chúc của bạn. Chúng tôi có thể giúp soạn thảo di chúc của bạn và nêu ra các mong muốn của bạn để đảm bảo rằng di chúc đó sẽ là một văn bản pháp lý có hiệu lực thi hành sau khi bạn qua đời.

Khi người thân của bạn qua đời và để lại tài sản, tiền bạc, của cải, đây được gọi là di sản của họ. Việc này sẽ cần người có trách nhiệm phân chia tài sản cho những người thừa kế. Để làm được việc này, bạn sẽ cần một lệnh tòa án được gọi chung là “Xác nhận Quyền Đại diện” (Grant of Representation). Tài liệu này chứng minh việc bạn có quyền quản lý và phân chia di sản của người thân đã mất đó. Loại Xác nhận Quyền Đại diện cụ thể sẽ phụ thuộc vào việc di chúc có được để lại hay không:

  • Nếu có di chúc, người thi hành di chúc (executor) cần nộp hồ sơ xin Chứng thực Di chúc (Grant of Probate).
  • Nếu không có di chúc, người thân gần nhất (next of kin) sẽ cần phải nộp đơn xin Thư Ủy nhiệm Quản lý Di sản (Grant of Letters of Adminsitration).
Luật thừa kế UK

Thủ tục chứng thực di chúc có thể sẽ là một quá trình căng thẳng và khó khăn, đặc biệt khi bạn vẫn còn trong thời gian đau buồn vì đã bị mất đi một người thân. Chúng tôi tại EP Legal có thể giải tỏa sự căng thẳng đó bằng cách hỗ trợ bạn trong quá trình nộp đơn xin Chứng thực Di chúc, bằng cách tổng hợp và gom lại các tài sản, ví dụ như tiền còn lại trong tài khoản ngân hàng, cổ phiếu và các khoản đầu tư.

Chúng tôi sẽ giải quyết việc thanh toán các hóa đơn, các khoản nợ, thanh toán cho các chủ nợ và các chi phí tang lễ. Chúng tôi cũng sẽ giải quyết các vấn đề lên quan đến Thuế Thừa kế (Inheritance Tax) và việc phân phối phần di sản còn lại cho những người thụ hưởng theo các điều khoản trong di chúc.

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN THÊM

Đối với Di chúc và Chứng thực, vui lòng liên hệ với Ayesha Saddiq, người sẽ sẵn lòng nhận cuộc gọi của bạn để cung cấp thêm thông tin và hướng dẫn: https://eplegal.uk/en/our-people/ayesha-saddiq