Luật Anh quốc sửa đổi: Bổ sung phụ lục mới cho Visa làm việc theo lộ trình Global Business Mobility

Các lộ trình Global Business Mobility (tạm dịch là Sự lưu động kinh doanh toàn cầu của việc kinh doanh) đã được Bộ Nội vụ giới thiệu bằng cách thêm một phụ lục mới được bổ sung thêm vào các quy tắc nhập cư.

Các lộ trình Global Business Mobility (tạm dịch là Sự lưu động kinh doanh toàn cầu của việc kinh doanh) đã được Bộ Nội vụ giới thiệu bằng cách thêm một phụ lục mới được bổ sung thêm vào các quy tắc nhập cư.

Lộ trình bao gồm năm danh mục phụ. Các lộ trình Global Business Mobility không phải là một lộ trình để đạt được sự định cư ổn định.

  • Nhân viên cấp cao hoặc chuyên gia

Ứng viên phải được 60 điểm cho 3 tiêu chí: có sự bảo lãnh, trình độ kỹ năng công việc phù hợp và yêu cầu về tiền lương. Công việc mà bạn đang nộp đơn phải thuộc mã nghề nghiệp được liệt kê trong Phụ lục nghề nghiệp kỹ năng cao. Các nghề nghiệp này được xác định là đủ điều kiện cho các lộ trình Global Business Mobility, trừ khi người nộp đơn đã có hoặc lần cuối cùng có giấy phép vào hoặc ở Anh vào tư cách là nhân viên cấp cao hoặc Chuyên gia cho một công việc thuộc bất kỳ mã nghề nghiệp nào được liệt kê trong mục SNR 6,8 (Ví dụ: nghệ sĩ, tác giả, nhà văn và dịch giả; diễn viên, người làm giải trí và người dẫn chương trình; vũ công và biên đạo múa; nhà thiết kế sản phẩm, quần áo). Họ có thể được bảo lãnh để tiếp tục làm việc cho cùng một công ty trong mã nghề nghiệp đó. 

Yêu cầu mức lương chung là 42.400 Bảng mỗi năm. Mức lương bao gồm tổng lương cơ bản được đảm bảo và phụ cấp, nhưng không bao gồm tiền làm thêm ngoài giờ hoặc tiền thưởng. Người nộp đơn không cần đáp ứng yêu cầu về tiền lương nếu trước đây họ đã được cấp giấy phép với tư cách là Người di cư cấp 2 (Chuyển giao nội bộ công ty) theo các quy định có hiệu lực trước ngày 6 tháng 4 năm 2011, hoặc với tư cách là Người có Giấy phép Lao động và kể từ đó liên tục được cấp phép với tư cách là Nhân viên cấp cao hoặc Chuyên gia.

Họ có thể đưa bạn đời và con cái đi cùng với tư cách là “người phụ thuộc” của họ, nếu những người này đủ điều kiện. Các yêu cầu về tài chính là:

  (a) £285 cho bạn đời/người chung sống như vợ chồng đang ở Vương quốc Anh hoặc nộp đơn xin  nhập cảnh vào Anh; và

   (b) £315 cho đứa con đầu lòng ở Vương quốc Anh hoặc xin nhập cảnh; và (c) £ 200 cho mỗi đứa con khác đang ở Vương quốc Anh hoặc nộp đơn xin nhập cảnh.

  • Thực tập sinh sau đại học

Tương tự như nhân viên cấp cao, người nộp đơn ứng viên là thực tập sinh sau đại học cũng phải được tổng 60 điểm cho 3 tiêu chí: có sự bảo lãnh, trình độ kỹ năng công việc phù hợp và yêu cầu về tiền lương.

Công việc của họ phải thuộc mã nghề nghiệp được liệt kê trong Phụ lục Nghề nghiệp yêu cầu có kỹ năng. Những nghề nghiệp này được xác định là đủ điều kiện cho các lộ trình Global Business Mobility (không có ngoại lệ) và một phần của khóa đào tạo chương trình sau đại học cho vị trí quản lý hoặc chuyên gia.

Yêu cầu mức lương chung là £ 23,100 mỗi năm.

Họ có thể đưa bạn đời và con cái của họ đi cùng với tư cách là ‘người phụ thuộc’ của họ, nếu đủ điều kiện. Các yêu cầu về tài chính tương tự như lộ trình của nhân viên cấp cao.

  • Người lao động theo diện Mở rộng ở Anh 

Lộ trình này chỉ có thể được sử dụng khi doanh nghiệp chưa bắt đầu kinh doanh tại Vương quốc Anh. Nếu doanh nghiệp đã kinh doanh tại Anh, người lao động phải nộp đơn theo Phụ lục Global Business Mobility cho nhân viên cấp cao hoặc chuyên gia.

Tương tự, ứng viên cũng phải được 60 điểm cho 3 tiêu chí: có sự bảo lãnh, công việc có trình độ kỹ năng phù hợp và yêu cầu về tiền lương.

Người nộp đơn với tư cách là Nhân viên Mở rộng Vương quốc Anh phải: 

(a) hiện đang làm việc cho nhóm bảo lãnh; và

(b) đã làm việc bên ngoài Vương quốc Anh cho nhóm bảo lãnh trong một khoảng thời gian tích lũy ít nhất 12 tháng, trừ khi người nộp đơn: 

   (i) nộp đơn như một người có thu nhập cao; hoặc

   (ii) là người Nhật Bản đang tìm cách thành lập chi nhánh hoặc công ty con của nhóm nhà bảo lãnh tại Vương quốc Anh theo Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Anh – Nhật.

Người nộp đơn phải được bảo lãnh cho một công việc trong một mã nghề nghiệp được liệt kê trong Phụ lục Nghề nghiệp yêu cầu kỹ năng mà được xác định là đủ điều kiện cho Doanh nghiệp Toàn cầu. Yêu cầu mức lương chung là 42.400 bảng mỗi năm.

Về yêu cầu tài chính, nếu người nộp đơn là người đăng ký thủ tục nhập cảnh hoặc là người đã sống ở Vương quốc Anh trong thời gian dưới 12 tháng, người nộp đơn phải có mức tài chính ít nhất là £ 1,270.

Bạn đời, người sống chung như vợ chồng phụ thuộc và con cái phụ thuộc cũng có thể nộp đơn đến Vương quốc Anh theo lộ trình này. Các yêu cầu về tài chính tương tự như trên.

  • Nhà cung cấp dịch vụ

Lộ trình này dành cho người lao động  nước ngoài đang thực hiện các nhiệm vụ tạm thời ở Vương quốc Anh, trong đó người lao động là nhà cung cấp dịch vụ theo hợp đồng được thuê bởi một nhà cung cấp dịch vụ ở nước ngoài hoặc một chuyên gia làm việc tự do ở nước ngoài. Họ cần thực hiện nhiệm vụ ở Anh để cung cấp các dịch vụ thuộc phạm vi của một trong các hiệp định thương mại quốc tế của nước này.

Ứng viên phải được tổng 40 điểm cho 2 tiêu chí: có sự bảo lãnh và công việc có trình độ kỹ năng phù hợp.

Về yêu cầu công việc, có 2 lựa chọn: 

   (i) Người nộp đơn phải được bảo lãnh cho một công việc trong mã nghề nghiệp được liệt kê trong Phụ lục Nghề nghiệp có kỹ năng. Những nghề nghiệp này được xác định là đủ điều kiện cho các lộ trình Global Business Mobility; hoặc 

  (ii) Phải có bằng đại học hoặc trình độ chuyên môn kỹ thuật tương đương trừ khi họ được tuyển dụng bởi một nhà cung cấp dịch vụ ở nước ngoài về Thời trang và người mẫu, Đầu bếp, Giải trí; Dịch vụ tư vấn quản lý và các dịch vụ liên quan đến tư vấn quản lý; Quảng cáo hoặc dịch thuật, Kiểm tra và phân tích kỹ thuật.

Người nộp đơn phải: 

(a) hiện đang làm việc với tư cách là hoặc làm việc cho một nhà cung cấp dịch vụ ở nước ngoài có cung cấp dịch vụ cho người bảo lãnh.

 (b) đã làm việc với tư cách là hoặc cho nhà cung cấp dịch vụ bên ngoài Vương quốc Anh trong tổng thời gian là 12 tháng.

Bạn đời, người sống chung như vợ chồng phụ thuộc và con cái phụ thuộc cũng có thể đăng ký đến Vương quốc Anh theo lộ trình này. Các yêu cầu về tài chính tương tự như trên.

  • Nhân viên biệt phái

Luật này dành cho những người lao động ở nước ngoài đang thực hiện các nhiệm vụ công việc tạm thời ở Vương quốc Anh; người lao động đang được biệt phái đến Vương quốc Anh như một phần của hợp đồng có giá trị cao hoặc là sự đầu tư của người sử dụng lao động của họ ở nước ngoài.

Ứng viên phải được tổng 40 điểm cho 2 tiêu chí: có sự bảo lãnh và trình độ kỹ năng công việc phù hợp

Về việc bảo lãnh, hợp đồng giữa nhà bảo lãnh và doanh nghiệp ở nước ngoài mà người nộp đơn sẽ làm việc phải được đăng ký với Bộ Nội vụ.

Người nộp đơn phải được bảo lãnh cho một công việc trong mã nghề nghiệp được liệt kê trong Phụ lục Nghề nghiệp cần kỹ năng mà được xác định là đủ điều kiện cho các lộ trình Global Business Mobility. Người nộp đơn phải

 (a) Hiện đang làm việc cho một doanh nghiệp ở nước ngoài có hợp đồng với nhà bảo lãnh đã được đăng ký với Bộ Nội vụ; và

 (b) Đã làm việc bên ngoài Vương quốc Anh trong thời gian tổng cộng ít nhất 12 tháng.

Bạn đời, người sống chung như vợ chồng phụ thuộc và con cái phụ thuộc cũng có thể đăng ký đến Vương quốc Anh theo lộ trình này. Các yêu cầu về tài chính tương tự như trên.

  • Cá nhân có tiềm năng cao

Có thêm một cơ hội khác được mở ra cho các sinh viên tài năng đã tốt nghiệp có thể đến Vương quốc Anh. Lộ trình này dành cho sinh viên mới tốt nghiệp từ các trường đại học hàng đầu thế giới, mong muốn làm việc hoặc tìm kiếm việc làm ở Vương quốc Anh, sau khi đã hoàn thành khóa học đủ điều kiện tương đương với trình độ cử nhân trở lên ở Vương quốc Anh.

Tuy nhiên, người nộp đơn phải  là người chưa được cấp phép trước đó theo Đề án Mở rộng Bằng Tiến sĩ dành cho Sinh viên, với tư cách là Sinh viên tốt nghiệp hoặc Cá nhân có tiềm năng cao.

Đây là một lộ trình không có người bảo lãnh, vì vậy ứng viên không bắt buộc phải có được một sự bảo lãnh. 

Người nộp đơn phải đáp ứng các yêu cầu về: 

 (i) Có bằng cấp của trường thuộc Danh sách các trường đại học toàn cầu, 

 (ii)  tiếng Anh ở cấp độ B1, và

 (iii) Yêu cầu về tài chính.

Nghiên cứu của người nộp đơn phải được thực hiện với một tổ chức được liệt kê trong Danh sách các trường đại học toàn cầu. Trừ trường trường hợp được miễn, ứng viên phải thể hiện khả năng tiếng Anh của mình theo Khung tham chiếu ngôn ngữ chung của Châu Âu ở cả 4 thành phần, ít nhất là trình độ B1.

Người nộp đơn đang nộp đơn xin nhập cảnh, hoặc đang xin cấp phép ở lại và đã ở Vương quốc Anh dưới 12 tháng vào ngày nộp đơn, phải có số tiền ít nhất là 1.270 bảng Anh.

Bạn đời, người sống chung như vợ chồng phụ thuộc và con cái phụ thuộc cũng có thể đăng ký đến Vương quốc Anh theo lộ trình này. Các yêu cầu về tài chính tương tự như trên.

  • Nhân viên thuộc diện mở rộng quy mô

Lộ trình này dành cho các cá nhân tài năng được tuyển dụng bởi Nhà bảo lãnh đang phát triển quy mô ở Vương quốc Anh, những người có các kỹ năng cần thiết để giúp Doanh nghiệp mở rộng quy mô tiếp tục phát triển.

Người đó phải nhận được lời mời làm việc cho một công việc cần kỹ năng cao của một doanh nghiệp mở rộng quy mô và đủ điều kiện ở mức lương yêu cầu.

Có hai loại đơn theo lộ trình này: Đơn có bảo lãnh và Đơn không có bảo lãnh.

Đối với Đơn có bảo lãnh, Người nộp đơn chỉ cần có xác nhận rằng anh ấy / cô ấy dự kiến ​​sẽ làm việc cho Nhà bảo lãnh trong ít nhất 6 tháng đầu của thời hạn theo giấy phép họ được cấp. 

Người nộp đơn phải được bảo lãnh cho một công việc trong mã nghề nghiệp được liệt kê trong Phụ lục Nghề nghiệp cần kỹ năng mà được xác định là đủ điều kiện cho lộ trình Mở rộng quy mô.

Mức lương yêu cầu phải bằng hoặc hơn:

(a) £ 33,000 mỗi năm; và

(b) 10,58 bảng mỗi giờ; và 

(c) mức lương hiện hành cho mã nghề nghiệp.

Đối với Đơn không có bảo lãnh, người nộp đơn phải có thu nhập PAYE hàng tháng ở Vương quốc Anh tương đương với ít nhất 33.000 bảng Anh mỗi năm trong ít nhất 50% khoảng thời gian được cấp phép của họ với tư cách là Nhân viên mở rộng quy mô.

Yêu cầu về tiếng Anh đối với tất cả các đơn đăng ký: Trừ khi được miễn, ứng viên phải thể hiện khả năng tiếng Anh theo Khung tham chiếu ngôn ngữ chung của Châu Âu ở cả 4 kỹ năng và trình độ tối thiểu là B1.

Yêu cầu tài chính đối với tất cả các đơn: Nếu người nộp đơn đang trong quá trình nộp đơn xin nhập cảnh, hoặc đã ở Vương quốc Anh dưới 12 tháng vào ngày nộp đơn, thì:

 (a) người nộp đơn phải có số tiền ít nhất là 1.270 bảng Anh; hoặc

 (b) nếu người đó nộp đơn với tư cách là người nộp đơn được bảo lãnh, nhà bảo lãnh xếp hạng A của người nộp đơn phải xác nhận trên Giấy chứng nhận bảo lãnh rằng họ sẽ cung cấp tài chính và nơi ở nếu cần thiết cho đến hết tháng đầu tiên của hợp đồng lao động, tương đương với số tiền ít nhất là 1.270 bảng Anh.

Nếu người nộp đơn đáp ứng các yêu cầu của Đơn đăng ký được bảo lãnh và Đơn đăng ký không có bảo lãnh, họ sẽ được cấp phép nhập cảnh hoặc được phép ở lạ trong 2 và 3 năm tương ứng.

Lộ trình này có thể dẫn đến việc xin tình trạng nhập cư ổn định. Để đủ điều kiện định cư ổn định với tư cách là nhân viên mở rộng quy mô, người nộp đơn phải có khoảng thời gian 5 năm liên tục tại Vương quốc Anh. Trừ khi được miễn, người nộp đơn phải đáp ứng yêu cầu về bài kiểm tra Cuộc sống ở Vương quốc Anh.

 Về yêu cầu thu nhập, ứng viên phải đang làm việc tại Vương quốc Anh với mức lương được trả qua PAYE ít nhất là 33.000 bảng Anh mỗi năm vào ngày nộp đơn và phải có thu nhập PAYE hàng tháng ở Vương quốc Anh tương đương ít nhất 33.000 bảng Anh mỗi năm trong ít nhất 24 tháng của 3 năm ngay trước ngày nộp đơn.

Bạn đời hoặc người sống chung như vợ chồng phụ thuộc và con cái phụ thuộc cũng có thể đăng ký đến Vương quốc Anh theo lộ trình này. Các yêu cầu về tài chính tương tự như trên.

Để đủ điều kiện định cư ổn định với tư cách là Bạn đời hoặc người sống chung như vợ chồng phụ thuộc theo lộ trình này, họ phải có thời gian 5 năm liên tục ở Vương quốc Anh với tư cách là Bạn đời hoặc người sống chung như vợ chồng của Nhân viên mở rộng quy mô, đáp ứng yêu cầu tiếng Anh ở trình độ tối thiểu B1 và ​​đáp ứng yêu cầu về bài kiểm kiểm tra Cuộc sống ở Vương quốc Anh (trừ khi được miễn).

Không có yêu cầu tài chính để định cư với tư cách là Bạn đời hoặc người sống chung như vợ chồng phụ thuộc hoặc con phụ thuộc theo lộ trình này.

Có thể bạn chưa biết: Bộ Nội Vụ Anh thông báo những người có giấy phép nhập cảnh hoặc ở lại Vương quốc Anh không xác định thời hạn sẽ được miễn phí nộp đơn No Time Limit – EPLegal UK

Liên hệ chúng tôi: 
Hotline: (+44) (0) 121 778 1188 (24 hours)
Email: office@eplegal.uk.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.