[MỚI] Giới Thiệu Về Lộ trình Nhập Cư Mới Cho Sinh Viên Quốc Tế

Lộ trình nhập cư Anh quốc cho sinh viên quốc tế

Tin mới nhất: Lộ trình nhập cư mới đã được mở vào ngày hôm nay (1/7/2021). Theo đó, sinh viên tốt nghiệp quốc tế có thể bắt đầu sự nghiệp tại Anh sau khi hoàn thành chương trình học.

LỘ TRÌNH NHẬP CƯ HOÀN TOÀN MỚI CHO SINH VIÊN QUỐC TẾ

Vào ngày 4 tháng 3 năm 2021, Bộ trưởng Bộ Nội Vụ lai đã công bố chi tiết về lộ trình tốt nghiệp mới cho các sinh viên quốc tế.

Lộ trình tốt nghiệp mới sẽ mở cửa tiếp nhận hồ sơ vào ngày 1 tháng 7 năm 2021. Điều này cho phép Anh quốc giữ lại những sinh viên quốc tế để tiếp tục đóng góp  nền kinh tế sau khi học tập tại Anh.

HỘI THẢO TRỰC TUYẾN VỀ LỘ TRÌNH NHẬP CƯ MỚI

Hội thảo trực tuyến của EPLegal sẽ xem xét các yêu cầu thiết yếu của lộ trình mới và ý nghĩa thực tế trong lộ trình mới. Bao gồm cả việc chuyển đổi.

Đồng thời, Bộ Nội Vụ cũng xem xét thêm các lộ trình tiếp theo cho các công ty/doanh nghiệp mới thành lập và các công ty/doanh nghiệp đang phát triển nhanh.

Lộ trình nhập cư Anh quốc cho sinh viên quốc tế
Ngày 4/3/2021, Bộ trưởng Bộ Nội Vụ lai đã công bố chi tiết về lộ trình tốt nghiệp mới cho các sinh viên quốc tế.

Phiên này sẽ bao gồm những nội dung sau:

  1. Bản tóm tắt về những thay đổi đối với Quy tắc Nhập cư
  2. Các yêu cầu đối với người nộp đơn, bao gồm bằng cấp và học tập
  3. Những vấn đề thiết thực
  4. Xem xét đơn của những người ràng buộc

>> Cập nhật tin tức mới nhất của EPLegal tại: https://eplegal.uk

Chi tiết xem tại: https://www.gov.uk/government/news/graduate-route-for-best-and-brightest-launches

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.