Chi-Pham

Phạm Chi

Nhân viên pháp lý

Tel: (+44) (0) 121 778 1188
Email: tony.nguyen@eplegal.uk

Phạm chi là Nhân viên pháp lý

Chi hiện là Nhân viên pháp lý tại EP Legal, làm việc về giải quyết tranh chấp và chuyển giao các vấn đề. Sau khi tốt nghiệp Đại học Nottingham với bằng Cử nhân Luật (LLB), cô tiếp tục học luật bằng cách hoàn thành Khóa học Thực hành Pháp lý tại Đại học BPP ở Leeds.

Sau đó, Chi làm luật sư tại một công ty luật quốc tế tại Việt Nam, nơi cô hỗ trợ cung cấp các dịch vụ pháp lý cho các khách hàng doanh nghiệp và các tổ chức tài chính. Cuối cùng, Chi trở lại Đại học Nottingham để theo đuổi bằng Thạc sĩ Luật (LLM), chuyên ngành luật thương mại quốc tế. Chi thông thạo cả tiếng Anh và tiếng Việt.

Chi thông thạo cả tiếng Anh và tiếng Việt.

Download CV
Upload Image...