Nguyễn Trung Nam (Tony)

Nguyễn Trung Nam (Tony Nguyen)

Luật sư

Điện thoại: (+44) (0) 121 778 1188
07460133899
Email: tony.nguyen@eplegal.uk

Nguyễn Trung Nam là Luật sư thương mại

Tony là một trong số ít luật sư thương mại được công nhận ở cả Anh, Wales và Việt Nam.

Tony đã có 20 năm kinh nghiệm hành nghề trong các lĩnh vực giải quyết tranh chấp doanh nghiệp, thương mại và doanh nghiệp. Trước khi gia nhập EP Legal vào năm 2017, Tony đã thành lập và quản lý EPLegal Việt Nam, một công ty luật quốc tế chuyên về thương mại quốc tế. Ông có kinh nghiệm về pháp lý và hợp đồng thông qua các dự án năng lượng & xây dựng khác nhau cũng như các giao dịch thương mại và đầu tư xuyên biên giới.

Tại EP Legal (Anh), Tony đứng đầu bộ phận giải quyết tranh chấp và thương mại. Ông đã đứng đầu nhiều vụ giao dịch thương mại và cũng hành động cho chủ nhà và người thuê nhà trong các tranh chấp thương mại và thuê nhà tại tòa án và hòa giải.

Tony là thành viên Việt Nam đầu tiên của Viện Trọng tài Quốc tế Chartered (“CIArb”). Năm 2017, ông được VIAC bổ nhiệm làm thành viên Hội đồng tư vấn khoa học và tích cực tham gia đào tạo, nghiên cứu, soạn thảo các quy tắc VIAC và bộ quy tắc VIAC.

Vào năm 2020-2021, Tony được Asialaw Profiles xếp hạng là luật sư xuất sắc, đặc biệt trong giải quyết tranh chấp theo Benchmark Litigation và Nhà lãnh đạo tương lai của Who’s Who Legal.

GIÁO DỤC
MBA, Trường Solvay Brussels
LLM, Đại học West of England ở Vương quốc Anh
Khóa đào tạo về hòa giải viên (CIArb)
Chuyên gia Hợp đồng của Hiệp hội Quản lý Hợp đồng và Thương mại Quốc tế (IACCM)
Thành viên của Viện Trọng tài Chartered (FCIArb)

Download CV