Manoon Junchai

Manoon Junchai

Consultant Solicitor

Điện thoại: (+44) (0) 121 778 1188
Email: Manoon.junchai@eplegal.uk

Manoon Junchai là cố vấn tư vấn

Manoon Junchai làm việc cho EP Legal với tư cách là Cố vấn tư vấn.

Manoon chuyên về Nhập cư và Di chúc & Chứng thực di chúc. Anh bắt đầu học luật tại Đại học Luật từ năm 2016, nơi anh đã hoàn thành GDL và LPC của mình. Manoon được nhận vào danh sách luật sư vào ngày 15 tháng 1 năm 2021.

Manoon đã giải quyết các vấn đề chính sau:

1. Trách nhiệm độc lập của cha mẹ: R (Sanklang) v Cán bộ thông quan đầu vào [2019] IAC: HU / 00013/2019
2. Quá hạn & mại dâm: R (Davenport) v Nhân viên thủ tục nhập cảnh [2019] IAC: HU / 06972/2019
3. Đánh giá tư pháp: R (Abdallah) v Bộ trưởng Ngoại giao cho Bộ Nội vụ [2020] IAC: JR / 493/2020
4. Không trung thực: R (Chomthong) v Bộ trưởng Ngoại giao IAC của Bộ Nội vụ; HU / 08570/2019

Download CV