Linh-Pham

Phạm Linh

Luật sư tập sự

Tel: (+44) (0) 121 778 1188
Email: Linh.pham@eplegal.uk

Phạm Linh là Nhân viên Pháp lý

Linh Phạm tham gia EP Legal vào năm 2020 với tư cách là Nhân viên pháp lý trong ban Nhập Cư và tranh chấp dân sự trước khi trở thành Luật sư tập sự vào năm 2021.

Trước khi gia nhập EP Legal Ltd, Linh đã tốt nghiệp cử nhân Luật (LLB) tại Đại học Portsmouth. Sau đó, cô theo học bằng thạc sĩ về tài chính quốc tế và Luật ngân hàng tại Đại học Leeds.

Linh đã làm việc trong một số trường hợp trong các bộ phận pháp lý khác nhau bao gồm Nhập cư, Bất Động Sản và Giải quyết Tranh chấp.

Cô cũng là một ứng viên tiến sĩ, nghiên cứu về Luật phá sản, và là trợ lý giảng dạy sau đại học về Luật Doanh nghiệp tại Đại học Newcastle.

Download CV
Upload Image...