Dang Ngoc My Tien

Đặng Ngọc Mỹ Tiên (May)

Luật sư tập sự

Điện thoại: (+44) (0) 121 778 1188
Email: dangngocmy.tien@eplegal.uk

May là Luật sư tập sự tại công ty.

Có thể bắt đầu tại EPLegal Limited với tư cách là trợ lý luật sư và làm việc trong các lĩnh vực khác nhau của Pháp luật. Cô ấy hiện chuyên về Nhập cư và Vận chuyển.

May bắt đầu học luật tại Việt Nam nơi cô lấy bằng Cử nhân Luật tại Đại học Sài Gòn. Sau đó, cô theo học LLM về Luật và Quản trị Toàn cầu tại Đại học Huddersfield. Sau khi tốt nghiệp, May theo học Thạc sĩ Luật (MA Law) tại Đại học Luật.

May thông thạo cả tiếng Anh và tiếng Việt.

Download CV