Ayesha Saddiq

Luật sư

Điện thoại: (+44) (0) 121 778 1188
Email: ayesha.saddiq@eplegal.uk

Ayesha Giám đốc bộ phận buôn bán bất động sản

Ayesha quản lý Bộ phận Buôn Bán Bất Động Sản. Cô có chuyên môn về các vấn đề như Di chúc và Chứng thực di chúc.

Ayesha có nền tảng pháp lý đa dạng và đã bắt đầu sự nghiệp pháp lý của mình với tư cách là Thư ký luật. Để nâng cao trình độ học vấn của mình, cô đã tốt nghiệp với bằng luật danh dự. Cô đã tiếp tục phát triển kiến thức và chuyên môn của mình bằng cách theo học Khóa học Thực hành Pháp lý và luôn cập nhật những thay đổi mới nhất về luật và thực tiễn bằng cách tham gia các khóa học và hội thảo về pháp lý.

Kể từ khi tốt nghiệp Ayesha đã làm việc trong khu vực West Midlands, trong suốt sự nghiệp của mình trong các lĩnh vực chuyển tải và khách hàng tư nhân, trước tiên là Thư ký pháp lý, sau đó là Hộ lý và tiến tới Trợ lý pháp lý và hiện là Giám đốc điều hành tại EP Legal quản lý Buôn Bán Bất Động Sản như giải quyết các vấn đề của Khách hàng Cá nhân như Di chúc và Chứng thực di chúc. Trước đó Ayesha đã có nhiều năm kinh nghiệm làm quản lý văn phòng trong các ngành khác nhau.

Là người song ngữ, cô đã có thể giúp giao tiếp với khách hàng của mình bằng tiếng Urdu, tiếng Hindi và tiếng Punjabi. Cô ấy có thể tư vấn và lấy hướng dẫn cho các vấn đề bao gồm khả năng dịch thư và tài liệu pháp lý cho khách hàng của mình.

Download CV