Luật sư người Việt phục vụ người Việt

Báo giá tư vấn bất động sản

Xem báo giá
luật sư người việt phục vụ người việt

Báo giá tư vấn pháp lý về di trú

Xem báo giá

Báo giá các dịch vụ tư vấn pháp lý

EPLegal UK – Văn phòng luật sư người Việt phục vụ người Việt xin được gửi Báo giá các dịch vụ tư vấn pháp lý của chúng tôi như sau:

Visa đoàn tụ
– Theo diện gia đình
– Theo diện hôn thuê
£1,500
£2,000-2,500
Visa phụ thuộc £600
Gia hạn cho tất cả các visa (ngoại trừ visa doanh nhân) £1,00 – £1,200
Nộp hồ sơ tị nạn £3,000 – 4,000
Bạo lực gia đình £2,000
Định cư (ILR, FLR,DLR) – Không phức tạp £1,500
Định cư (ILR, FLR,DLR) – Phức tạp £2,000
Thêm người phụ thuộc cho Visa định cư £600
Nhập tịch  (người lớn) £1,000
Nhập tịch (trẻ em) £1,000 – 1,200
Hộ chiếu (người lớn) £400
Hộ chiếu  (Trẻ em) £500
Theo dõi và yêu cầu truy cập hồ sơ £500
Visa định cư cho người mang quốc tịch Châu Âu £1,000
Visa chuẩn bị định cư cho người mang quốc tịch Châu Âu £1,000
Visa đổi mới £6,000 – £8,000
Thêm người phụ thuộc cho visa đổi mới £2,000
Gia hạn visa đổi mới £5,000
Visa đầu tư Từ 10,000
Thêm người phụ thuộc cho visa đầu tư £2,500
Visa Tier 2 £2,000
Thêm người phụ thuộc cho Visa Tier 2 £600
Giấy phép bảo lãnh £3,000
Visa Tier 4 £400
Visa Tier 5 (Làm việc ngắn hạn – Trao đổi của chính phủ)

£2,000

Visa Tier 5 (Làm việc ngắn hạn – Từ thiện, công việc về tôn giáo)

£2,000

Thu hồi lệnh truc xuất (không có đơn)
Thu hồi lệnh trục xuất ( kèm theo đơn)

£2,000
£1,000

Đổi thẻ BRP

£300

Chuyển visa sang hộ chiếu/BRP  mới

£500

Đơn xin bảo lãnh, tạm giam (không tham gia Toà án)
– Nộp đơn
– Không nộp đơn

 

£3,000
£1,000
(Không bao gồm phí tư vấn)

Thư uỷ quyền giám hộ du lịch

£100

Giấy thông hành

£500

Kháng cáo

 

Kháng cáo (1 phiên xét xử) không bao gồm phí toà án & tham dự toà án

£2,000

Xem xét, đánh giá hồ sơ

£500

Xem xét tư pháp

£3,000 – £3,500

Tham dự toà án (trạng sư)

£1,000

 

Luật thương mai