New collection

Conveyancing Quotations

Read More
Get inspired

Immigration

Quotation of legal consulting services

EPLegal UK Send a Quote of our legal consulting services as follows

EPLegal UK – Văn phòng luật sư người Việt phục vụ người Việt xin được gửi Báo giá các dịch vụ tư vấn pháp lý của chúng tôi như sau:

Visa đoàn tụ
– Theo diện gia đình
– Theo diện hôn thuê
£1,500
£2,000-2,500
Visa phụ thuộc £600
Gia hạn cho tất cả các visa (ngoại trừ visa doanh nhân) £1,00 – £1,200
Nộp hồ sơ tị nạn £3,000 – 4,000
Bạo lực gia đình £2,000
Định cư (ILR, FLR,DLR) – Không phức tạp £1,500
Định cư (ILR, FLR,DLR) – Phức tạp £2,000
Thêm người phụ thuộc cho Visa định cư £600
Nhập tịch  (người lớn) £1,000
Nhập tịch (trẻ em) £1,000 – 1,200
Hộ chiếu (người lớn) £400
Hộ chiếu  (Trẻ em) £500
Theo dõi và yêu cầu truy cập hồ sơ £500
Visa định cư cho người mang quốc tịch Châu Âu £1,000
Visa chuẩn bị định cư cho người mang quốc tịch Châu Âu £1,000
Visa đổi mới £6,000 – £8,000
Thêm người phụ thuộc cho visa đổi mới £2,000
Gia hạn visa đổi mới £5,000
Visa đầu tư Từ 10,000
Thêm người phụ thuộc cho visa đầu tư £2,500
Visa Tier 2 £2,000
Thêm người phụ thuộc cho Visa Tier 2 £600
Giấy phép bảo lãnh £3,000
Visa Tier 4 £400
Visa Tier 5 (Làm việc ngắn hạn – Trao đổi của chính phủ) £2,000
Visa Tier 5 (Làm việc ngắn hạn – Từ thiện, công việc về tôn giáo) £2,000
Thu hồi lệnh truc xuất (không có đơn)
Thu hồi lệnh trục xuất ( kèm theo đơn)
£2,000
£1,000
Đổi thẻ BRP £300
Chuyển visa sang hộ chiếu/BRP  mới £500
Đơn xin bảo lãnh, tạm giam (không tham gia Toà án)
– Nộp đơn
– Không nộp đơn
£3,000
£1,000
(Không bao gồm phí tư vấn)
Thư uỷ quyền giám hộ du lịch £100
Giấy thông hành £500
Kháng cáo
Kháng cáo (1 phiên xét xử) không bao gồm phí toà án & tham dự toà án
£2,000
Xem xét, đánh giá hồ sơ £500
Xem xét tư pháp £3,000 – £3,500
Tham dự toà án (trạng sư)
£1,000
Luật thương mai