CÁC TIÊU CHUẨN ĐỊNH CƯ ILR (INDEFINITE LEAVE TO REMAIN) TẠI UK
Dolly Le |

CÁC TIÊU CHUẨN ĐỊNH CƯ ILR (INDEFINITE LEAVE TO REMAIN) TẠI UK

 • Bạn đã dành ra 10 năm ở UK liên tục, hợp pháp và không bị đứt đoạn;
 • Bạn có thể chứng minh được là người có nhân cách tốt ‘good character’ và không bị ‘cáo buộc’ bởi những lý do khác làm khó hồ sơ/ lý lịch của bạn (liên quan đến lợi ích cộng đồng, tiền án hình sự, etc.)
 • Bạn có khả năng sử dụng tiếng Anh và các kiến thức cơ bản về cuộc sống ở UK;
 • Bạn không vi phạm luật Di trú tại UK.

Đối với loại thị thực này thì cần phải lưu ý những điểm gì?

 1. Thời gian ở lại – di chuyển ngoài UK: mỗi lần di chuyển ra ngoài UK không quá 6 tháng/ lần, tổng cộng thời gian ra khỏi UK trong vòng 10 năm phải dưới 18 tháng;
 2. Chỉ được nộp loại thị thực này trước 28 ngày khi thị thực cuối cùng hết hạn;
 3. Các bác trên 65 tuổi được miễn chứng minh khả năng sử dụng tiếng anh và bài thi Life in the UK;

Để biết thông tin liên quan đến Định cư tại UK, quý khách hàng có thể trực tiếp liên hệ đến văn phòng để được tư vấn miễn phí, thông tin tại:

EP LEGAL LTD, 194 Alcester Street, Birmingham, B12 0NQ

Số điện thoại: 0121 778 1188

___________________________________________________________

10-YEAR LONG RESIDENCE ILR REQUIREMENTS

 • You have spent the period of 10 years (at least) in the UK continuously, lawfully and unbroken;
 • There are no public interest reasons and no general grounds for refusing your application (i.e. criminal conviction)
 • You can demonstrate sufficient knowledge of English language and about life in the UK;
 • You are not in breach of immigration laws in the UK.

Are there any notes to bear in mind?

 1. Time spent outside the UK: you can only absent from the UK for a period of 6 months at any one time; spent a total of 18 months outside the UK throughout the period;
 2. You can only apply for ILR u to 28 days in advance of completing your qualifying period of continuous lawful residence;
 3. If you are aged 65 years old and above, you will not have to demonstrate sufficient knowledge of English and Life in the UK test.

For further information and free consultation, please contact us via:

EP LEGAL LTD, 194 Alcester Street, Birmingham, B12 0NQ

Phone: 0121 778 1188

#immigration #ILR #settlement #10yearlongresidence #EPLEGAL